top of page

Projekty M.T.I. - inovace ve vzdělávání

ve vašich rukou

Forma nemá určovat obsah a limity možného. Pragmaticky pro vás spojujeme výhody klasických způsobů učení s těmi nejnovějšími.

Mezinárodní projekt VirTrain

Náš institut je členem mezinárodního konsorcia projektu VirTrain, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+. Vše o projektu najdete na dedikovaném webu projektu zde.

 

Primárním cílem projektu VirTRain je INOVACE. Snahou je zvýšit kvalitu výuky a učení v odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím moderních technologií, především pak virtuální reality jako nástroje v rukou učitelů.

VirTrain má představit výhody virtuální reality, zmapovat potřeby školení a vyškolit učitele a rozvíjet jejich pedagogické dovednosti a překonat potenciální překážky ve využívání virtuální reality ve výuce a učení.

Klíčovou myšlenkou VirTRain projektu je prolomit obecné vnímání společnosti, že technologie snižují pozornost.

 

Používání virtuální reality může studenty nejen více zaujmout, ale zejména jim pomoci se více soustředit a oživit hodiny výuky, jelikož je známo, že čím je výuka zábavnější a tím více a lépe se učíme.

 

Prostřednictvím VirTRain projektu bychom rádi ukázali, jak snadné a přístupné je použití těchto technologií pro výuku odborných jazyků v odvětví odborného vzdělávání a přípravy a chtěli bychom přinést metodiku využití virtuální reality ve výuce jazyků a také inspirativní výukové materiály.

VÝHODY Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA

 • využití „nízkoprahového“ přístupu k zavádění virtuální reality do pedagogické praxe,

 • poskytnutí praktických zkušeností s technologiemi, aby se odborníci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy mohli seznámit s jejich různými formami,

 • zpřístupnění dostupnosti virtuální reality v podoblasti získávání jazykových dovedností v odborném vzdělávání pro široké odborné publikum,

 • zpřístupnění tohoto slibného nového přístupu v každodenní praxi

SPECIFICKÉ AKTIVITY A VÝSTUPY PROJEKTU

 • mapování reality s cílem informovat odborníky v oblasti jazykového vzdělávání o použitelnosti virtuální reality,

 • vývoj originální metodiky pro kurzy virtuální reality,

 • účelově připravený kurz pro učitele,

 • databáze lekcí virtuální reality,

 • závěrečná metodika: Jak učit profesionální jazykové dovednosti ve virtuální realitě,

 • vícejazyčný web One-Stop-Shop – vše pro virtuální realitu v odborném vzdělávání a přípravě od začátečníků po odborníky (všechny projektové materiály a výsledky k dispozici na jednom místě).

KONEČNÝ VÝSLEDEK

 • vícejazyčný web s jednotným kontaktním místem sloužící jako úložiště i jako praktický nástroj pro virtuální realitu v E&T

PARAMETRY PROJETU

 • Délka projektu27 měsíců

 • Termín zahájení1.9.2020

 • Termín ukončení30.11.2022

 • KontraktorSdružení profesního terciárního vzdělávání, z.s. (ENG – CASPHE)

PARTNEŘI

 

Projektu se účastní čtyři partneři ze tří zemí (ES, IT, CZ):

 1. C.I.F.P. ARMERIA ESKOLA L.H.I.I., Španělsko,

 2. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Itálie,

 3. Moravian Training Institute, s.r.o. Česko,

 4. SDRUŽENÍ PROFESNÍHO TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, Česko.

erasmus-logo.jpg
ec cz.jpg
bottom of page