Všechna témata vzdělávání s MTI

hezky na jednom míste

Forma nemá určovat obsah a limity možného. Pragmaticky pro vás spojujeme výhody klasických způsobů učení s těmi nejnovějšími.

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Francouzština

Čeština pro čechy

Ostatní jazyky,,,

Sebeřízení

Řízení kariéry a osobní značka

Osobní finance

Open Mindset - Jak využívat svůj potenciál

Základy právního povědomí

Akademická angličtina

Akademické psaní

Základy výzkumných metod

Schopnost učení

Testové dovednosti

Mentální hygiena 

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Team Culture Design

Psychodiagnostika

v personálním výběru

Digitální HR a L&D

Kompetenční modely v praxi

Adaptační proces a analýza rozvojových potřeb

Progresivní L&D

Zvládání konfliktů

Stress management 

a relaxační techniky

Emoční inteligence

Sebereflexe a introspekce

Prevence syndromu vyhoření

Time-management a produktivita

Jazyky

Digitální vzdělávání a ICT

Psychologie

Podnikavost

Karierní poradenství

Právo ve školství

APICS

Supply Chain 101

Základy černobílé 

Supply Chain 101

APICS

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

© 2020 by Moravian Training Institute, s. r. o.