top of page

Všechna témata vzdělávání s MTI

hezky na jednom míste

Forma nemá určovat obsah a limity možného. Pragmaticky pro vás spojujeme výhody klasických způsobů učení s těmi nejnovějšími.

JAZYKY

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Francouzština

Čeština pro čechy

Ostatní jazyky,,,

LIFE SKILLS

Sebeřízení

Osobní finance

Open Mindset - Jak využívat svůj potenciál

Základy právního povědomí

Řízení kariéry a osobní značka

AKADEMICKÉ DOVEDNOSTI

Akademická angličtina

Akademické psaní

Základy výzkumných metod

Schopnost učení

Testové dovednosti

Mentální hygiena 

MANAGEMENT

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

LEADERSHIP & STRATEGIE

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

FOUNDER ZONE

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

OBCHOD

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

MARKETING

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

KOMUNIKACE & PR

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

HR a L&D

Team Culture Design

Psychodiagnostika

v personálním výběru

Digitální HR a L&D

Kompetenční modely v praxi

Adaptační proces a analýza rozvojových potřeb

Progresivní L&D

OSOBNÍ KOMPETENCE

Zvládání konfliktů

Stress management 

a relaxační techniky

Emoční inteligence

Sebereflexe a introspekce

Prevence syndromu vyhoření

Time-management a produktivita

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ (DVPP)

Jazyky

Digitální vzdělávání a ICT

Psychologie

Podnikavost

Karierní poradenství

Právo ve školství

SUPPLY CHAIN A ŘÍZENÍ VÝROBY

APICS

Supply Chain 101

Zájmové vzdělávání

Základy černobílé fotografie 

 

Zájmové vzdělávání

APICS

bottom of page