Všechna témata vzdělávání s MTI

hezky na jednom míste

Forma nemá určovat obsah a limity možného. Pragmaticky pro vás spojujeme výhody klasických způsobů učení s těmi nejnovějšími.

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Francouzština

Čeština pro čechy

Ostatní jazyky,,,

Sebeřízení

Řízení kariéry a osobní značka

Osobní finance

Open Mindset - Jak využívat svůj potenciál

Základy právního povědomí

Akademická angličtina

Akademické psaní

Základy výzkumných metod

Schopnost učení

Testové dovednosti

Mentální hygiena 

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Angličtina

Němčina

Italština

Španělština

Franzcouzština

Čeština

Team Culture Design

Psychodiagnostika

v personálním výběru

Digitální HR a L&D

Kompetenční modely v praxi

Adaptační proces a analýza rozvojových potřeb

Progresivní L&D

Zvládání konfliktů

Stress management 

a relaxační techniky

Emoční inteligence

Sebereflexe a introspekce

Prevence syndromu vyhoření

Time-management a produktivita

Jazyky

Digitální vzdělávání a ICT

Psychologie

Podnikavost

Karierní poradenství

Právo ve školství

APICS

Supply Chain 101

APICS

Supply Chain 101

APICS

PODNIKÁNÍ A INOVACE

Design Thinking & Lean Startup

Inovační hackaton

Lean Change Design

Team Culture Design

Určení hodnot a smyslu 

Lean Startup metodologie

Spolupráce a kreativní mindset

Strategické řízení inovací

Podnikatelský survival 

OSOBNÍ ROZVOJ A KARIÉRA

Time Management

Sebereflexe a introspekce

Stress management a práce s emocemi

Zvládání konfliktů

Prevence syndromu vyhoření

Emoční inteligence

Relaxační techniky

IT A DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Nástroje digitálního vzdělávání

Tvorba e-learningového obsahu

Využití virtuální reality ve vzdělávání

Psychodiagnostika v personálním výběru

Behaviorální a kompetenční interview

Kompetenční modely v praxi

Psychologické klamy v personálním výběru

Adaptační proces a analýza rozvojových potřeb

Psychologické aspekty fluktuace

Live Online učení a podpora

KOMUNIKACE A PR

Efektivní komunikace a asertivita

Komunikační chyby a fauly

Pitching Bootcamp

Veřejné vystupování & Public Speaking in English

Mediální komunikace a PR

Krizová komunikace

Zvládání agresivních a manipulativních praktik

Zvládání konfliktů

Empowerment

Vyjednávání

MANAGEMENT A LEADERSHIP

Základy vedení lidí, týmů a organizací

Strategické řízení 

Týmové role a budování týmů

Psychologické aspekty týmové práce

Podávání zpětné vazby

Řízení změn a inovací

Hodnocení zaměstnanců - hodnotící pohovory

Motivace a stimulace pracovníků, odměňování

Efektivní porada - moderování, mediace, facilitace

Projektové řízení  a procesy

OBCHOD A MARKETING

Základy online marketingu

Facebook pro firmy a podnikatele

Go-to-market strategie

Obchodní a marketingová strategie

Segmentační strategie

Strategický obsah pro marketing a SEO

Produktová strategie

Vyjednávací a prodejní techniky

Video marketing

Pokročilé techniky pro UX a UI design

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

© 2020 by Moravian Training Institute, s. r. o.